Υπερηχογράφημα

Υπερηχογράφημα Pediatric Clinic

Εισαγωγή

Μαιευτικό και γυναικολογικό υπερηχογράφημα. (3D US, 4D US, Doppler US)

  •  
    Υπερηχογράφημα 3D-4D

    Η πρόοδος της τεχνολογίας μας παρέχει συνεχώς νέα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον προγεννητικό έλεγχο