Υπερηχογράφημα 3D-4D

Ένα από αυτά είναι και το υπερηχογράφημα 3D-4D.

Ουσιαστικά είναι μια ρύθμιση που έχουν τα σύγχρονα υπερηχογραφικά μηχανήματα με την οποία μπορούμε να απεικονίσουμε σε τρεις διαστάσεις (3D) το έμβρυο και να έχουμε μια εικόνα πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Όταν προστίθεται και η τέταρτη διάσταση (4D), δηλαδή ο χρόνος, το έμβρυο απεικονίζεται σε τρεις διαστάσεις εν κινήσει (real time).

Eίναι μια εξέταση που μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή στην εγκυμοσύνη (κυρίως μετά το πρώτο τρίμηνο), και μας βοηθάει να συμπληρώσουμε τον κλασσικό υπερηχογραφικό έλεγχο 2 διαστάσεων όταν υπάρχουν τυχόν αμφιβολίες για κάποια ανατομική δομή του εμβρύου.