Οι κ. Κωνσταντίνος και Πέτρος Σύριος παρακολούθησαν το ετήσιο συνέδριο του ESGE στις Βρυξέλλες