Χειρουργείο

Μαστός Pediatric Clinic

Εισαγωγή

Εξατομικευμένη επιλογή χειρουργικής μεθόδου.

  •  
    Ακράτεια Oύρων

     H ακράτεια ούρων είναι συχνή ασθένεια, που αγγίζει μέχρι και 10% των γυναικών πάνω από 50 χρονών.

  •  
    Παλίνδρομος Kύηση

     H παλίνδρομος κύηση είναι η αυτόματη διακοπή της κύησης και είναι η πιο κοινή επιπλοκή της εγκυμοσύνης στο πρώτο τρίμηνο.